O projekcie

Projekt „Moje miejsce na Ziemi” został opracowany w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , mającej na celu zorganizowanie wymiany uczniów z różnych krajów.  Autorami projektu byli pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenia „Integracja”: Monika Sawa – Kołodziejczyk, Dorota Ciozda, Małgorzata Olejarczyk, Tomasz Zontek i Łukasz Garbacki.

Opracowany projekt został zaakceptowany do realizacji przez MEN i otrzymał dotacje 48 tyś.

„Moje miejsce na Ziemi” – to projekt adresowany do młodzieży w wieku 16-18 lat z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Stalowej Woli oraz Liceum im. M. Gogola z Kiszyniowa w Mołdawii. Jego głównym tematem jest wzajemne poznanie się, wzbudzenie szacunku dla innej kultury i historii oraz przełamywanie barier językowych. Nauczyciele z obu szkół poszukiwali najlepszych metod rozwiązywania problemów wychowawczych charakterystycznych dla tego przedziału wiekowego.

Dzięki wzajemnemu poznaniu chcieliśmy ograniczyć nietolerancję wśród młodzieży, pokonać bariery językowe , wzbudzić dumę z własnego regionu i kraju.

Cele realizowane były poprzez wspólne warsztaty integracyjne, profilaktyczno – edukacyjne , zajęcia językowe, wycieczki  itp.

Jesienią (wrzesień – październik 2013 r.) odbyły się dwie tygodniowe wymiany młodzieży i nauczycieli z obu krajów, ale działania projektowe obejmowały czas od maja do 15 grudnia 2013 roku i wówczas: wybrani uczniowie nawiązali kontakt  przez Internet , stworzyli również swoje profile, w szkołach zorganizowano wystawę o kraju  partnera, uczniowie polscy uczestniczyli w kursie języka rosyjskiego.

Każda grupa liczyła po 20 uczniów i 5 nauczycieli.